Perihal Remi13

یکشنبه 16 مهر 1396 ساعت 14:17

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia aahkamae kad rashiraan: tait kahcarrsamarr tait u swal laat nhaint aatuu pawpout hkae shin suuthoeteat pyainebhaat aalaunggaahcarr m hkaw hcay hkyinn nghaar suuthoet laat toetaatlar hphoet aahkamae kad rashiraan a hkwin a lam payyhkyinn, lar m ae launggkahcarr paat paatlai mhar suuthoetko mha hcaitsayy par . satainnaahkyetaalaat rashiraan: tait kahcarrsamarr tait u masayhkyaar maray rar laat nhaint aatuu pawpout hkae shin suuthoetko hkaw maalsorain suuthoetrae pyainebhaat rae laat eat hkwanaarrnhaint paatsaat. satainnaahkyetaalaat rashi . kahcarrsamarr ko hkaw shoetmahote htamyawwat taw muu hkanr s hpyint satainnaahkyetaalaat rashiraan noutpine launggkahcarr paatpaatlai ( hconehcamhcaitsayy shoetmahote saatlaat kahcarrnaee) tahku tahku aapawmhar a hpw int aalaunggaahcarr sonenineparsai ( shoetmahote hkyethkyinn aoe aaniner hcay hkyinn nghaar) . tait u k paungghcaut karkwal hcaung shout rayy nhaint hconehcamhcaitsayy lahcartoe tait u aarr kyeesaw laat taw nhang tait u kahcarrsamarr sawlaee mak " a hkwan mar see" ( laatshi myetnhar-Up payytae aakaunggsone hpyitnine samyaha laat lotesaw a pout kaatmyarr: tait kahcarrsamarr rae kopine laat dutiy aakaunggsone hpyitnineparsai lar sawaahkar posoe laatwarr thoetko maungghtoteraan kadmyarr) nhait u hc lone mharlaee aahkyarr kahcarrsamarrk " a hkwan mar see" shipartaal shin kyany hphoet hcamsaut nayhcain hkoutraan " hkwan mar see ko laat" ko toetaat hcay hkyinn a lo nghaar, ko laatswal swaysaung hphoet, myaha ng hpyitninesai .

saeet aahkar tait u swal laat kahcarrnaee pokaungg laatthoet ko nhainhtote raan: kahcarrsamarr pawpout shin taithku sisar pone swal laat nhaint aatuu tait u pyainebhaat, kahcarrsamarr saungrwatraan matineme aalaunggaahcarr pye sorain, pokaungg tae laatshi hcay hkyinn nghaar a bhaalsuu sai suuthoetko noutkwalk pyainebhaat hkout htaat aaaayy nhaithkukahcarrnaee " m hkaw hcay hkyinn nghaar " . darhar aahteekyaan pyajarat tait ponehcan hpyitpyee, pateshoethkyinn myarr nhaint karkwal hcaung shout rayy eat dyaut hcain shipartaal . aouttwin hpawpyahtarrsaw aakyain hkyaote laungg shoetmahote lahcartoe, hkawso rasaw aakyaunggrainn myarrhcwar shipartaal . popyee kaatmyarr ko myin raan: tait u swal laat nhaint aatuu kahcarrsamarrko po. kaatmyarr ko myin raan taunggsomhu nhaint aatuu mhaankaansaw aoe a layy sar laathkanrashi lain mai . sartuunyemyaha aatwat soneshonemhu k ant saatraan raan: kahcarrsamarr ko hkawhphoet loneloutsaw aoe a layy sar shipartaal darpaymaae lahcartoe nhaint aatuu aoe mha lhauudarannhkae sai a po saungg ngway aapawmhar sartuunyemyaha soneshone mai sanyaahkar Calling mha saint lyaw saw hpyitnineparsai . tait Re- lahcartoe ko shawin sharr raan: sarshin ( pyuhcupyoehtaung nhaint mahote) taunggsomuurainn bettor Re- mwaymyauurayy eathto option ngyinnpaal htarrpartaal . kahcarrsamarr (solo " hu aasopar aarayyyuu pate") saungrwatraan pyeehkae saeet hpyitpartaal kihchcatwin shoetsaw i sar lonew bhayy kainn lonehkyuan sai . kahcarr suu tait u rae laat eata hcwm satti ko hponekwal raan: kahcarrsamarr tait u aalwan aarr kyeesaw laatshi taalsorain suuthoet k noutpinemhar launggkahcarr kyai aatwat aoe shoet popyee pitesan ratae eat myaw lang hkyinn aapaw innthoeteat laat eata hcwm satti ko paal sharr payyhkyinn ko shawin sharr hphoet lha eet lai kar aahcawpine launggkahcarr aapaw hkawsohk hkyawwmwae hcay hkyinn nghaar, . Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia

برچسب‌ها: Kejadian، Mengenai، Peristiwa
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.